מרכז הדרכה - תפריט עמודים
רלוונטי למערכת:
אקספרס
הסבר זה רלוונטי לממשק אקספרס (אתרים שנפתחו לאחר התאריך 01/01/2014).
ממשק ישן
הסבר זה אינו רלוונטי לממשק הישן (אתרים שנפתחו לפני התאריך 31/12/2013).
לחץ כאן למרכז הדרכה עבור הממשק הישן.

תפריט עמודים

ההסבר הבא יעסוק באלמנט תפריט עמודים.

הוספת תפריט עמודים

הוספת תפריט עמודים לאתר תוסיף שורת ניווט לכל העמודים המוגדרים בתפריט ראשי.
האלמנט ממוקם בתפריט הכלים במערכת תחת הלשונית פופולריים. ניתן למקמו בכל איזור באתר ולהגדיר לו עיצוב אישי.

תפריט עריכה לתפריט העמודים

ניהול עמודים - לחיצה על ניהול עמודים תפתח את תפריט העמודים שמופיע בחלק העליון בצדו הימני של הממשק. שם מוצגים כל העמודים באתר.
הוסף עמוד - מאפשר הוספת עמודים או קטגוריות לאותו התפריט.
סגנון - בחלון הבא נמצאות הגדרות העיצוב של התפריט.

עיצוב תפריט עמודים

כדי לעצב את תפריט העמודים יש ללחוץ על האלמנט ולהיכנס בתפריט העריכה לסגנון בחלון הבא שיפתח ניתן לשנות את העיצוב.


לחץ להגדלה

עיצוב התפריט

סוג תפריט: מאפשר לקבוע את תצוגת התפריט לאורך או לרוחב.
מספר תפריט: ניתן לבחור באחד מהתפרטים הקיימים באתר שלך (תפריט 1, תפריט 2).
צבע התפריט: מגדיר את צבע הרקע לתפריט.
צבע תפריט במעבר עכבר: מגדיר את צבע התפריט כאשר הסמן של העכבר מונח עליו.
תמונת רקע: ניתן להגדיר תמונת רקע שתופיע ברקע התפריט.
פרישת הרקע: ניתן לקבוע את תצוגת התמונה שמוגדרת לרקע התפריט:

  • ללא חזרה (no-repeat)
  • חזרה אופקית (repeat-x)
  • חזרה אנכית (repeat-y)
  • חזרה בשני הצירים (repeat)

מיקום הרקע: מתייחס למיקום ההתחלתי של תמונת הרקע, מתוך רשימה של מיקומים או הגדרת מיקום מותאם אישית.
גודל: קובע את פריסת התמונה המוגדרת כרקע לתפריט.
cover: מגדיר את התמונה כרקע לתפריט וחותך את התמונה בהתאם לגודל של התפריט.
contain: מגדיר את התמונה כולה כרקע לתפריט, ייתכן ולא כל הרקע יכוסה.

עיצוב הטקסט בתפריט

טקסט: מאפשר בחירה לצבע הטקסט שמופיע בתפריט.
טקסט במעבר עכבר: מגדיר את צבע הטקסט כאשר הסמן של העכבר מונח עליו.
גודל הטקסט: מגדיר את גודל הטקסט בתפריט.
גופן: נוכל להגדיר את סוג הגופן מתוך רשימת הגופנים שהמערכת מציעה.

עיצוב כללי

הרווח בין הכפתורים בתפריט: ניתן לקבוע את הרווח שבין הכפתורים בתפריט.
עובי מסגרת: ניתן לקבוע את עובי המסגרת.
עיגול פינות: אפשר ליצור פינות מעוגלות לתפריט.
צבע מסגרת: ניתן לשנות את צבע המסגרת לתפריט במידה ומוגדרת מסגרת.

רוחב קו הפרדה: ניתן להגדיר קו הפרדה בין שמות העמודים. ברוחב קו ההפרדה ניתן להגדיר את רוחב הקו.
צבע קו ההפרדה: ניתן להגדיר את צבע קו הפרדה בין שמות העמודים.

תפריט משנה

צבע: מגדיר את צבע הרקע לתפריט הנופל.
צבע במעבר עכבר: מגדיר את צבע התפריט המשנה כאשר הסמן של העכבר מונח עליו.
רוחב: ניתן לקבוע את הרוחב של הכפתור בתפריט המשני.
גובה: ניתן לקבוע את הגובה של הכפתור בתפריט המשני.
טקסט: מאפשר בחירה לצבע הטקסט שמופיע בתפריט.
טקסט במעבר עכבר: מגדיר את צבע ההטקסט כאשר הסמן של העכבר מונח עליו.
גודל הטקסט: מגדיר את גודל הטקסט שבתפריט.

 
© 2014 Livecity. All rights reserved