תנאי שימוש

ספק - sOptions LTD.
משתמש - כל גולש שנכנס לשרתיו של הספק.
לקוח - משתמש שעובד עם הכלים שמספק לו הספק.
מערכת - הכלי בו הלקוחות משתמשים לקבלת אפשרויות שונות כמו: בניית אתרים, חבילת דיוור, ועוד.
מפיץ - לקוח אשר קיבל את האישור לשווק את המערכת תחת שמו ולא תחת שם הספק.
שותף - משתמש המקדם את המערכת של הספק תמורת עמלה, בכפוף לתנאי תוכנית השותפים.
מומחה - איש מקצוע מתחום מסוים שפתח כרטיס ברשת המומחים (experts).
מפעיל מערכת ותשתית - חברת צד שלישי אשר מספקת לספק ולמשתמשים שלו את הטכנולוגיה, התשתית וכלים אחרים המופיעים במערכת.
מנהל מרשם - חברות צד שלישי אשר מנהלות את רישום שמות המתחם (Domain) ותקינותם.

 1. פתיחה
  1. השימוש במערכת הינו בכפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. תנאי השימוש נועדו לוודא שימוש נאות בשירותים אותם מקצה הספק ללקוחותיו ושימוש נאות ברשת האינטרנט כלפי משתמשים ובכלל, תוך כדי מתן תשומת לב לדרישות סביבת המערכת, אותה מציע הספק.
  2. אנא, קרא תנאים אלו בקפידה, שכן השימוש במערכת או גלישה בשרת של הספק מהווה את הסכמתך לכל התנאים, ההודעות וההגבלות שבתנאי שימוש אלו.
  3. האמור בתנאי שימוש אלו מנוסח מטעמי נוחות בלשון זכר אולם הוא מתייחס לשני המינים, לרבים וכן לתאגידים וגופים משפטיים אחרים בצורה שווה.
 2. הרשמה
  1. חלק מהשירותים הניתנים במערכת טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי כשמך, כתובתך, דרכי ההתקשרות עמך, כתובת הדואר האלקטרוני שלך ועוד. הנתונים שתמסור בעת ההרשמה ישמרו במאגר המידע של המערכת. אינך חייב על-פי חוק למסור את המידע האמור אולם בלעדיו לא תוכל להשתמש בשירותים הניתנים.
  2. הנך מתבקש לנהוג בקפידה במסירת הפרטים ולמסור פרטים נכונים בלבד.
  3. על ידי רכישת שירותים מסוג זה הנך מצהיר ומתחייב שגילך הוא יותר מ 18 שנים ושיש לך כשרות משפטית מלאה להשלמת פעולה חוזית כזו ללא כל צורך באישורים או הסכמות נוספים.
  4. בעת הרישום תתבקש לבחור שם וסיסמה. שם המשתמש והסיסמה ישמשו אותך לצורך הזדהות בכל פעם שתשתמש בשירותי המערכת. שמור על שם המשתמש והסיסמה בסודיות כדי למנוע מאחרים להשתמש בהם לרעה. הקפד להחליף את הסיסמה בתדירות גבוהה ככל האפשר, ובכל מקרה אחת לשלושה חודשים לפחות. האחראיות על פעולות שיבוצעו באמצעות החשבון שיצרת הינה שלך בלבד. כמו כן תתבקש להזין כתובת דואר אלקטרוני, כתובת זו הינה הכתובת היחידה הרלוונטית בכל הקשור לשחזור סיסמה.
 3. חופש הביטוי והוספת תכנים לאתר

  חופש הביטוי הוא מאבני היסוד של המערכת אך גם שמירה על חוקי מדינת ישראל. לפיכך:

  1. הנך מנוע מלפרסם במערכת תכנים בעלי אופי מיני בוטה, מאיימים, מוציאי לשון הרע, מעודדים לביצוע עבירות פליליות או אזרחיות, פוגעים בפרטיות, מזיקים, פוגעים ברגשות הציבור ותכנים אשר מהווים הפרה כלשהי של החוק. תכנים אשר זכויות הקניין הרוחני בהן אינן שייכות לך. תכנים אשר מכילים וירוס מחשב מכל סוג שהוא.
  2. הספק רשאי לסרב לפרסם תכנים אשר לדעתו מפרים אחד או יותר מהתנאים הנ"ל ו/או עלולים לפגוע במערכת ו/או בצד שלישי כלשהו, והוא רשאי למחוק תכנים כאלו בכל עת וללא הודעה מוקדמת.
  3. הספק לא ישא בכל אחריות ביחס לתכנים הנמצאים במערכת ובכל מכשיר קצה בהם הם מופיעים, תוכנם, מהימנותם, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של המשתמשים במערכת וכן לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שייגרמו לך, לרכושך או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו.
  4. התכנים שאתה מוסר לפרסום באתר או במכשירי הקצה השונים יהיו חשופים לכל המשתמשים והספק אינו יכול לדעת אילו תגובות הנך עלול לקבל בעקבות מסירת התכנים. על כן, הספק לא ישא כלפיך (או כלפי מי מטעמך) באחריות לתגובות אלו, או לכל תוצאה שתיגרם לך או לרכושך בעקבות התגובות הנ"ל.
 4. זכויות יוצרים במערכת של הספק
  1. מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני במערכת ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, עיצוב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול בה – הינם של הספק בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבל הסכמתו של הספק בכתב ומראש.
  2. סימני המסחר באתר הינם קניינו של הספק בלבד – או אם פורסמו מטעמם של מפרסמים, קניינם של מפרסמים אלה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתם, בכתב ומראש.
  3. לא ניתן להעביר ו/או להעתיק כלי/ קוד/ תוכנה/ תמונה וכו' ממערכת הספק ללא הסכמה שלו בכתב או כחלק ממוצר שמציע הספק.
  4. כחלק מעיצוב אתר הלקוח, יוצגו ללקוח באתרו תמונות שונות אשר מספק לו הספק. הלקוח רשאי להשאיר תמונות אלו באתרו בלבד ואינו רשאי למכור/ להעתיק ו/או לשכפל את התמונות למקומות אחרים ברשת.
  5. למען הסר ספק, הלקוח אינו רשאי בכל מקרה להשתמש בתמונות אלה בכל צורה של פרסום ו/או שיווק ו/או מכירה ו/או העתקה לכרטיסי ביקור ו/או פליירים ו/או כל צורת שיווק אחרת מחוץ לגבולות האתר.
  6. הספק רשאי בכל עת להפסיק שימוש בתמונה מסוימת ע"י הסרת התמונה, וזאת ללא הודעה מראש גם אם לקוח כבר משתמש בה. אין הספק מתחייב למצוא תחליף מתאים ללקוח.
  7. לא ניתן לבנות אתר במערכת ולאחסן אותו בשרת אחר ברשת או מחוץ לה.
 5. הגבלת אחריות
  1. המערכת של הספק מציעה מגוון רחב של כלים שהלקוח יכול לעשות בהם שימוש, והם ניתנים כפי שהם ("as is"). הספק שומר לעצמו את הזכות להחליט אם להוסיף כלים נוספים למערכת אך ללקוח לא תהיה כל אפשרות לדרוש דברים שהמערכת אינה תומכת בהם. מובן שהספק יעשה כל מאמץ לפתח ולשדרג את המערכת על-פי בקשות הלקוח, אך אין הוא מתחייב לכך.
  2. הספק רשאי לסגור את המערכת, ולשנות מעת לעת את מבנה המערכת, מראה המערכת וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בה וזאת ללא צורך להודיע על כך מראש. לא תהיה ללקוח כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הספק בקשר לכך.
  3. הספק אינו מתחייב שהשירות הניתן במערכת ובשרת לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי הספק, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל החברה או מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת, והספק לא יהיה אחראי לכל נזק ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיו"ב שייגרמו לך או לרכושך עקב כך. מובן שהספק יעשה כל מאמץ על מנת שהשירות לא יופרע.
  4. המידע שתמסור לפרסום במערכת יהיה חשוף לכל משתמשי האינטרנט ואולי לאמצעי מידע נוספים. נהג בתבונה ובזהירות במסירת פרטיך האישיים (כגון כתובת או מספר טלפון) וכן בתגובות לפניות שיתקבלו אצלך בעקבות השימוש במערכת או פרסום פרטיך בה. זכור: עליך לנהוג במסירת המידע ובפניות אליך לפחות באותה מידה של זהירות שאתה נוקט ביצירת קשר, שאינה נעשית באמצעות האינטרנט.
  5. התשלום בעבור השימוש במערכת לא הופך בשום אופן את המשלם לבעלים או לבעל הקניין או לאחראי על המערכת של הספק לרבות על קוד המקור של המערכת בשום מצב.
 6. חובות מכוח תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות (התאמות נגישות לשירות).
  1. הספק מבקש בזאת להביא לתשומת ליבך את החובות שייתכן ומוטלות עליך מכוח תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות (התאמות נגישות לשירות), התשע"ג-2013.
  2. הספק ממליץ לשים לב לחובות האמורות בתקנות אלו וללוחות הזמנים הקבועים בהם לגבי יישומן. הספק מבקש להבהיר כי ככל שקיימות חובות החלות עליך מכח התקנות, הרי שהן באחריותך בלבד ועליך לפעול על-פיהן.
  3. התאמת האתר שלך לאמור בתקנות אינה חלק מהשירות הניתן על ידי הספק ואינו כלול בתמורה המשולמת על-ידך.
 7. פרטיות
  1. בעת השימוש במערכת ייתכן ויצטבר מידע על מנהגיך, מוצרים ושירותים שרכשת או ביקשת למכור, מידע או פרסומות שקראת, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, אמצעי התשלום ששימשו אותך ועוד. השימוש בנתונים אלה ייעשה רק על-פי מדיניות פרטיות זו.
  2. הספק ימנע ככל האפשר ממסירת פרטיך האישיים לצדדים שלישיים אלא אם יהיה מחויב לעשות כן על-פי צו שיפוטי, או אם יעמוד בפני איום שינקטו כנגדו צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שעשית במערכת. במקרה זה רשאי הספק למסור את פרטיך לצד הטוען כי נפגע ממך או בהתאם להוראות הצו השיפוטי.
  3. הספק רשאי להשתמש בפרטיך לצורך שיפור השירותים שהוא מציע במערכת והתאמת המערכת לצרכיך והעדפותיך האישיות, וכמו כן ליצירת קשר עמך.
 8. משתמשי קצה באתרך
  1. "משתמש קצה" הינו כל גולש שמבקר באתר של הלקוח, שנבנה באמצעות המערכת וזאת ללא הבחנה לגבי האמצעים דרכם הוא גולש.
  2. הספק לא ישא בשום אחריות בכל חילוקי דעות שיעלו בין הלקוח לבין משתמש הקצה ולא יתערב ביניהם בשום מקרה.
  3. כל תנאי השימוש של המערכת חלים גם על המשתמש באתר והלקוח מחויב לידע אותו על כך.
 9. אבטחה
  1. הספק לא יהיה אחראי על חומר שימחק לך מהמערכת או מפריצות זדוניות אליו. הקפד לבדוק את מי אתה מצרף להרשאות הניהול של המערכת שלך. הקפד להחליף את הסיסמה בתדירות גבוהה ככל האפשר, ובכל מקרה אחת לשלושה חודשים לפחות.
  2. חלק מהכלים במערכת מאפשרים לחסום עמודים או מידע מסוים בפני משתמשים שונים או בכלל. הספק לא מתחייב שמידע זה חסום היטב ושלא יהיה ניתן להגיע אליו גם ללא הרשאות מתאימות. מומלץ לא להעלות מידע חשוב או סודי שכן הספק אינו מתחייב לאבטחתו במערכת.
 10. גיבויים
  1. הספק אינו אחראי על גיבוי המערכת של הלקוח ובאחריות הלקוח לגבות ולשמור העתק לכל תוכן מכל סוג טרם העלאתו למערכת.
 11. תקופת ניסיון
  1. הספק רשאי לאפשר שימוש במערכת ללא תשלום לתקופה קצובה או ללא הגבלה (תקופת ניסיון) כפי שיפורסם ויעודכן מעת לעת (על פי החלטת הספק). אם הוגדרה תקופת קצובה יכול המשתמש בתום התקופה שנקבעה לאחר שהתנסה במערכת, להחליט אם להמשיך ולהשתמש במערכת ולשלם עבור רישיון השימוש בה. הספק אף רשאי לשנות בכל עת את התקופה הקצובה הניתנת ללקוח.
  2. לקוחות שיעשו שימוש במערכת במסגרת זו מסכימים עם התנאים הבאים:
   1. אתרים בתקופת ניסיון ("ללא הגבלה" או "תקופה קצובה") נושאים שמות "תת-מתחם" (סאב-דומיין). הספק שומר לעצמו את כל הזכויות לבטל או להשעות את השימוש בכל "תת-מתחם" בכל עת ללא סיבה. המשתמש מצהיר כי הוא מסכים ויודע שכל תחומי המשנה הינם בבעלות הספק וכי הוא עשוי מסיבה כלשהי, או ללא כל סיבה, על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא הודעה מראש או חבות למשתמש או לכל צד שלישי, להפסיק או להשעות את החשבון של המשתמש ותחום המשנה, ולהסיר או למחוק כל תוכן הקשורים לחשבון לשם המשתמש ולתחום המשנה באופן מיידי.
   2. הספק רשאי בכל עת לשנות תנאי זה ולדרוש מהלקוח תשלום עבור המשך השימוש במערכת. מובן כי הספק לא ידרוש תשלום בעבור תקופת השימוש שקדמה לשינוי תנאי זה.
   3. הספק רשאי להציב פרסומות לצד השירותים שניתנים חינם וזאת ללא מתן הודעה מוקדמת.
   4. הספק רשאי לחסום ו/או למחוק מהמערכת כל מידע, אם וכאשר הלקוח לא הסדיר את התשלום עד לסיום תקופה זו לרבות אם הופסק תשלום שניתן מראש.
   5. לקוחות שינצלו את תקופת הניסיון לצורך פתיחת מספר רב של אתרים למשך תקופה זו ותוך שימוש בהם בצורה מסחרית בלתי הולמת, מסתכנים בכך שהספק ינעל או ימחק אתרים אלה ללא הודעה מוקדמת.
   6. הספק רשאי לשלוח לך מספר הודעות בשיטות שונות (דואר אלקטרוני, SMS ועוד) בתוך תקופת הניסיון שלך.
 12. מדיניות תשלום
  1. רכישת מוצר או שירות תושלם רק לאחר שהתשלום הועבר במלואו.
  2. למרות שלספק שמורה הזכות לבצע שינויים במחירים עבור כל שירותי הספק בכל עת, הרי שהמחירים מובטחים לתקופה ששולמה מראש.
  3. במקרה בו מספר כרטיס האשראי או תוקפו יגררו דחיית ביצוע סליקה על ידי חברות האשראי, הספק עשוי להשעות באופן מיידי את השירותים אותם הוא מספק ללקוח, עד לבירור נושא התשלום במלואו ולחיוב מלא בפועל.
  4. הלקוח מחויב לביצוע תשלום שוטף ומלא בכל התקופה בה חשבונו פעיל מיום פתיחת החשבון. כל שינוי בפרטי כרטיס אשראי, חייבים להיות מדווחים מיידית לספק על מנת להמשיך ולקבל שירותים באופן שוטף וללא הפסקות שירות.
  5. על מנת למנוע מצב בו תופסק פעילותו של אתר האינטרנט, הדומיין או תיבות הדואר של הלקוח, מופעל מנגנון חידוש אוטומטי על המוצרים שנרכשו בעת ביצוע התשלום והם יחודשו לפני תום התקופה. באפשרות הלקוח לבטל אפשרות זו דרך החשבון האישי שלו במערכת, לאחר ביצוע התשלום ("החשבון שלי >> המוצרים שלי").
  6. חשבוניות מס בהתאם לחיובים שיבוצעו, יישלחו ללקוח מיד לאחר ביצוע החיוב לכתובת הדואר האלקטרוני אותו ימסור לצורך זה.
  7. תשלום באמצעות הפקדה/העברה בנקאית או המחאות בנקאיות, יחשבו לתשלום בפועל, אך ורק לאחר פרעונם המלא ואישור הבנק.
  8. ללקוחות מישראל כל התשלומים הינם במטבע ישראלי - ש"ח.
  9. לא יתבצע החזר כספי יחסי בגין שירותים המשולמים בתשלום ארוך טווח מראש.
 13. הפסקת פעילות האתר במערכת וביטול עסקה
  1. לקוח שיהיה מעוניין להפסיק להשתמש בשירותי הספק קודם סיום תקופת ההתקשרות יוכל לעשות זאת, אך לא יהיה כל החזר כספי מצד הספק. כל העסקאות הינן סופיות ומראש. יצויין כי האמור חל על כלל המוצרים אותם מציעה החברה.
  2. תנאי ביטול עיסקה הקבועים בחוק הגנת הצרכן, אינם חלים על מי שאינו "צרכן" כהגדרתו בסעיף 1 לחוק הגנת הצרכן ("צרכן - מי שקונה נכס או מקבל שירות מעוסק במהלך עיסוקו לשימוש שעיקרו אישי, ביתי או משפחתי") ובהתאם אין הספק מחויב לפעול על פי האמור בחוק זה ביחס לכל מי שאינו צרכן כאמור. הספק מספק מוצרים עבור לקוחות עסקיים כאשר לקוחות פרטיים יכולים להינות מחבילת חינם באם מוצעת כזו והכל עפ"י האמור בסעיפים 11.1 עד 11.2 (כולל). על כן לקוח הרוכש מוצר מהספק מצהיר בזאת כי הינו לקוח עסקי.
 14. בנק שעות
  1. הספק נותן ללקוח אפשרות לרכוש "בנק שעות" לטיפול שוטף באתר שלו.
  2. התשלום עבור שעות העבודה ייעשה מראש.
  3. שעות העבודה הן עבור ניהול התוכן באתר הלקוח ולא בעבור בניית האתר או הקמת האתר.
  4. בנק השעות אינו לצורך התייעצות טלפונית, פגישות בבית הלקוח או פגישות במשרדי החברה אלא אך ורק בעבור עבודה על אתר האינטרנט של הלקוח.
  5. טיפול וביצוע העבודה יהיה עד 3 ימי עסקים מרגע שליחת החומרים על ידי הלקוח.
  6. שליחת החומרים תעשה על ידי הלקוח במייל בלבד, למייל שהוגדר מראש ולא בשום אמצעי תקשורת אחר.
  7. לאחר כל עדכון ישלח ללקוח מייל ובו עדכון לגבי השינויים שביקש.
 15. רכישה וניהול שם מתחם (Domain Name)
  1. מנהל המרשם הרלוונטי רשאי לקבל או לדחות כל בקשה לרשום או לחדש רישום של שם מתחם, לפי שיקול דעתו הבלעדי ומכל סיבה שהיא, לרבות אם סבר ששם המתחם שנבחר אסור ברישום על-פי כללי הרישום המחייבים אצלו והספק לא יהיה אחראי לכך שהדומיין לא יחודש או יירכש.
  2. שם המתחם, שבחרת לרשום או לחדש את רישומו, לא יירשם על שמך עד שמנהל המרשם יבצע את הרישום או החידוש. לספק אין שליטה על פעולת מנהלי המרשם ואין ביכולתו להתחייב מתי ואם בכלל שם המתחם יירשם על שמך בפועל.
  3. הספק אינו אחראי לכל פעולה, החלטה, מעשה או מחדל של איזה ממנהלי המרשם ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפיו בגין כל פעולה, החלטה, מעשה או מחדל כלשהו שלהם - לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בגין דחיית בקשה לרישום או לחידוש רישום של שם מתחם, במקרה שרישום שם מתחם או חידוש הרישום לא יבוצעו בפועל וכן בגין כל התליה, השעיה או ביטול רישומו של שם מתחם.
  4. לאחר הזמנת שם מתחם לא ניתן לערוך אותו או להחליף אותו בשם אחר.
  5. לאחר הזמנת שם מתחם ניתן להגיש בקשה לביטול רישומו אך לא ינתן החזר כספי עבור התקופה הנותרת.
  6. תהליך העברת שם מתחם מרשם אחד של האיגוד לרשם אחר, וכן חידוש כתובת דומיין שהסתיימה, יכול להמשך עד 5 ימי עסקים ובכל מקרה האחריות לכך הינה של מנהל המרשם הרלוונטי.
  7. הספק מבקש בזאת להביא לידיעתך כי בתאריך 01/01/14 נכנסו לתוקף שינויים בכללי הרישום של איגוד האינטרנט העולמי (ICANN), עבור שמות המתחם בסיומות גנריות (COM, NET, BIZ, ORG, NAME, INFO, MOBI ועוד...), שמטרתם לוודא כי פרטי המחזיק בשמות המתחם הינם נכונים, מדויקים ומעודכנים. בעת רישום של דומיין חדש, או עדכון פרטים בדומיין קיים, חובתו של המחזיק לאשר כי כתובת הדואר האלקטרוני שסופקה הינה נכונה ופעילה. אישור זה נעשה באמצעות לחיצה על קישור שנשלח באופן אוטומטי לכתובת הדואר האלקטרוני שהוגדרה בדומיין. אם כתובת המייל לא אומתה עד ליום ה-15 ממועד הרישום/עדכון - הדומיין יושעה ולא יהיה נגיש כאשר השעייתו של הדומיין לא תגרום למחיקתו אלא להפסקת פעילותו ברשת האינטרנט. יצויין כי השעייתו של הדומיין אינה מבטלת את הצורך בחידוש בתום תקופת הרישום הראשונית. כלומר אם הדומיין לא יחודש הוא ימחק.
  8. ניתן לקרוא בקישור הבא על הזכויות והחובות שלך כפי שאיגוד האינטרנט הבינלאומי מפרסם עבור כתובות gTLDs:
   http://www.icann.org/en/registrars/registrant-rights-responsibilities-en.htm
 16. רכישה וניהול תיבות דואר (E-mail)
  1. הספק מאפשר ללקוח לרכוש תיבות דואר תחת שם המתחם שלו.
  2. הספק לא אחראי להודעות הנכנסות דרך תיבה זו, לרבות הודעות שמכילות וירוסים ועל הלקוח להגן על עצמו מפני מזיקים אלה.
  3. הספק לא מגבה את תיבות הדואר והלקוח אחראי להוריד את ההודעות שנכנסות לתיבה שלו למחשבו האישי באמצעות הפרוטוקול המתאים. הודעות שישארו בשרת הדואר לא יהיו באחריות הספק במקרה בו המידע יינזק בצורה כלשהי.
  4. הספק לא יישא באחריות אם פעילות שרת הדואר לא תופעל כראוי והודעות של הלקוח לא יגיעו ליעדם או לא יתקבלו לתיבה של הלקוח.
  5. הספק לא יישא באחראיות על נזק שיגרם לתכנים שמועלים או שמתקבלים לשרת הדואר (הודעות דואר אלקטרוני, אנשי קשר, לוח שנה וכו').
  6. הספק רשאי להגביל את כמות השליחות שמתבצעות מכל תיבה על פי שיקול דעתו וזאת על מנת למנוע מצבים של חסימת שרת הדואר.
  7. הספק רשאי להסיר בכל עת תיבות דואר של משתמשים משרת הדואר במידה ויקבל תלונות מספקי האינטרנט והרשימות השחורות של דואר הזבל בעולם.
 17. הפצת מסרונים (SMS)
  1. המערכת מאפשרת בחלק מהכלים שלה לשלוח או לקבל הודעות SMS. על הלקוח לדעת את התנאים הבאים:
   1. כל הודעה שנשלחת, גם אם אינה מגיעה אל היעד, נספרת.
   2. כל הודעה שנשלחת למספר שאינו תקין נספרת ועל הלקוח מוטלת החובה לבדוק את תקינות המספרים.
  2. על הלקוח מוטלת האחראיות לוודא שאינו עובר על החוק ואיננו מבצע הפצה של הודעות למשתמשים שלא אישרו את עצמם לקבל הודעות מסוג זה.
 18. תעבורת נתונים
  1. הספק מגביל את תעבורת הנתונים בכל מערכת בהתאם לחבילה שנרכשה. עם זאת במקרה של חריגה מהגבלה זו פעילות האתר לא תיפסק מידית אלא בהתאם להחלטתו הבלעדית של הספק.
  2. הספק אינו מגביל את הלקוחות המשתמשים במערכת בכמות התעבורה שכל אחד מהם צורך, אך הוא שומר לעצמו את הזכות להוריד מהשרת ללא הודעה מוקדמת אתרים שיהפכו ל"מונופול" בשרת וינצלו באופן בוטה את משאבי השרת.
 19. פרסומות דואר אלקטרוני מסחריות – דואר זבל (SPAM)
  1. אין לבצע משלוח ספאם דרך שירותי החברה או באמצעות שירותים של חברה אחרת.
  2. אם תיגרם בעיה כלשהי בשרתים של הספק או בעבודה השוטפת של הספק, וזאת כתוצאה מביצוע ספאם, בכל אמצעי פנימי או חיצוני, הספק יהיה רשאי להשתמש בכל אמצעי שעומד לרשותו לרבות הפסקת השירותים שהלקוח מקבל מהספק ואף הורדת האתר מהרשת ללא הודעה מוקדמת.
  3. חלק מהכלים במערכת מאפשרים ללקוח לשלוח הודעות באמצעים טכנולוגיים מתקדמים (כגון: דואר אלקטרוני, SMS ועוד). חל איסור מוחלט על ניצול כלים אלו למשלוח הודעות ספאם (spam) והספק רשאי להפסיק את פעילות המערכת של הלקוח שינצל כלים אלו לשימוש לא ראוי בכל עת וללא הודעה מוקדמת.
  4. השימוש במערכת מכיל אלמנטים שונים לטיפול בדואר יוצא ובבקשות הסרה של משתמשים ברשימות דואר. הספק אינו מתחייב שכלים אלו עונים על דרישות החוק במדינתך. האחריות לבדיקה האם אלמנטים אלו עונים על הדרישות המתאימות חלה עליך בלבד והספק לא ישא בשום אחריות בנושא זה.
  5. הספק מאפשר לחברות ולמשתמשים ברחבי הרשת לדווח לו על משלוחי ספאם על מנת לאתר גורמים העושים זאת.
  6. אין לבצע שליחת דואר זבל גם דרך שרתים אחרים. אתר שיבצע זאת עלול להיחסם ויהיה עליו לשפות את הספק בכל נזק שיגרם לו כתוצאה מכך.
  7. ישנם כלים במערכת המאפשרים מעקב אחרי פעולות של המשתמשים באתר וזאת ע"י הצטרפות לרשימת תפוצה. הספק אינו מתחייב שהנתונים שיוצגו ברשימות אלו יהיו עדכניים או מלאים באופן כלשהו, ולא יהיה אחראי להן או לתוכנן במקרה שיהיה לבעל האתר צורך להשתמש בהן.
 20. כותרת בתחתית האתר
  1. הספק רשאי להוסיף בתחתית המערכת של הלקוח שורה או לוגו שיקושרו למיקום מסוים ברשת עפ"י שיקול דעתו הבלעדי של הספק.
  2. הספק לא מחויב להסיר קישור זה והוא רשאי לשנות את עיצובו ואת המקום אליו הוא מפנה בכל עת.
  3. הספק רשאי לאפשר את הורדת השורה או הלוגו או הכתובית תמורת תשלום נוסף אשר יופיע בעמוד התשלום במערכת.
 21. תבניות עיצוב
  1. הספק מאפשר ללקוח לבחור תבנית עיצוב עבור האתר שלו מתוך מבחר רחב של תבניות.
  2. הספק רשאי בכל עת להפסיק שימוש בתבנית עיצוב מסוימת ללא הודעה מראש, גם אם לקוח כבר משתמש בה. הספק יעשה מאמץ למצוא תחליף מתאים ללקוח אך אין הוא מתחייב לכך.
  3. רכישת תבנית הינה עבור אתר אחד בלבד והלקוח אינו רשאי למכור ו/או להעתיקה ו/או לשכפל וכו' את התבנית למשתמשים נוספים.
  4. הלקוח רשאי להשתמש בתמונות ובקבצי התבנית אך ורק כפי שנתקבלו בפתיחת תבנית העיצוב ואינו רשאי לערוך תמונות ו/או קבצים אלו או כל חלק מהן.
  5. רכישת תבנית עיצוב אינה מקנה ללקוח זכויות יוצרים עליה לרבות על אובייקטים או תכנים אחרים הקשורים אליה, ולקוחות נוספים יוכלו להשתמש בה לפי החלטת הספק.
  6. למען הסר ספק, ידוע ללקוח שכל זכויות היוצרים הנוגעים לתבנית ו/או תמונה ו/או אובייקט הנמצאים במערכת שייכים לספק בלבד.
 22. רכיבים חיצוניים
  1. הספק רשאי להסתמך על רכיבים חיצוניים המסופקים על ידי צד שלישי לרבות גופנים (fonts), תמונות, קבצי טקסט ושמע על מנת לספק רמה מסוימת של תפקוד. הספק רשאי להביא להפסקת השימוש ברכיבים אלו בכל עת מסיבה כלשהי או ללא סיבה ולמשתמש לא תהיה ללקוח כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הספק בקשר לכך.
  2. חלק מהגופנים המופיעים במערכת מסופקים באמצעות Google Fonts. השימוש בגופנים אלו הינם בהתאם לתנאי השימוש של - Google Fonts ועל כן כל שינוי במדיניות ובתנאי השימוש של Google יכול להביא לשינוי במדיניות הספק לרבות הפסקת השימוש בגופנים אלו לחלוטין ולמשתמש או ללקוח לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הספק בקשר לכך. כמו כן האחריות לבדיקת הרישיון עבור כל פונט חלה על הלקוח. את תנאי השימוש של Google Fonts ניתן לקרוא בקישור הבא:
   https://developers.google.com/fonts/terms
 23. קישורים לאתרי צד ג'
  1. המערכת עשויה לכלול קישורים לאתרי אינטרנט של צד ג'. אתרים אלו אינם בשליטה ו/או בבעלות הספק והוא אינו אחראי לתוכן של אף אתר מקושר. אתרים אלו הם רכושו של הצד השלישי ועשויים להיות מוגנים בזכויות היוצרים ו/או חוקי קניין הרוחני ו/או כל הגנה אחרת. הספק מספק קישורים אלו אך ורק כאמצעי נוחות ולא יאשר ולא ישא בכל אחריות לתוכן, אבטחה, פונקציונליות או פרקטיקה של אתרים אלו. כמו כן, ההכללה של קישורים אלו אינה מצביעה על תמיכה של הספק באתר או כל קשר עם מפעיליו.
  2. אתה מאשר ומסכים כי הספק עשוי להשבית כל קישור לצד שלישי ללא שום התראה ולך לא תהיה כל טענה בנוגע לכך.
 24. תמיכה טכנית
  1. השירותים באתר אינם כוללים תמיכה מסוג כלשהו, אלא אם צויין אחרת בנפרד מתנאים אלו.
  2. בכל מקרה באם מוצעת תמיכה הרי שהספק רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לשנות את אופי התמיכה, ו/או שעות התמיכה ו/או הדרכים בהן הוא מספק תמיכה ובכלל זה אף להפסיק לספק תמיכה כלל, וללקוח לא תהיה כל טענה בהקשר זה.
  3. כמו כן יצוין כי הספק אף רשאי להפסיק ולספק תמיכה ללקוח מסוים וזאת אם נמצא שאותו לקוח פעל בצורה לא ראויה כלפי מי מעובדי החברה וההחלטה בעניין זה נתונה לשיקול דעתו הבלעדי של הספק.
 25. חנות וירטואלית
  1. אין הספק לוקח אחריות על אבטחת החנות.
  2. האחריות על המידע המתקבל מהמשתמש, לרבות פרטי כרטיס אשראי הינה של הלקוח והספק לא ישא בשום אחריות בנושא זה.
  3. חברות האשראי מחייבות בעלי עסקים לעבור אישור שלהם ועל הלקוח האחריות הבלעדית לעשות זאת. לספק אין את היכולת או את האחריות לעקוב אחרי נושא זה.
  4. הספק אינו אחראי על טיב חברות צד שלישי המציעות שירותי סליקה (דוגמת Paypal,Tranzila,Netpay) והאחריות על ביצוע פעולות מול חברות אלו לרבות חיוב המשתמש, חלה על הלקוח בלבד. הספק אינו אחראי לפעולות של חברות אלו.
  5. בעל החנות מחויב לידע את לקוחותיו בכך שהספק איננו צד בעסקה וכי האחריות לעסקאות אלו הינה של מנהל האתר בלבד.
 26. תנאי שימוש עבור מפיץ (רשת מפיצים)
  1. הספק רשאי לאשר ללקוח לשווק, תחת שם הלקוח ולא תחת שם הספק, שימוש במערכת שדומה למערכת של הספק. לקוח בעל רישיון כאמור יכונה להלן: "מפיץ".
  2. המפיץ כפוף ומחויב לכל תנאי השימוש במסמך זה, לרבות ביחס לכל המערכות שתיפתחנה תחת חשבון המפיץ שלו.
  3. המפיץ מתחייב בזאת להביא לידיעת המשתמשים באתר שלו את תנאי השימוש האלה כתנאים שיחולו בהתקשרות ביניהם. כמו כן לקבל את הסכמת לקוחותיו לתנאים אלו.
  4. הספק רשאי לשנות בכל עת את מחירי המערכת, והמפיץ יהא כפוף מאותה עת ואילך למחירי המערכת העדכניים אותם קבע הספק, ללא שום תלות במחיר אותו מציע המפיץ ללקוחותיו. על המפיץ חלה האחריות לעקוב אחרי מחירי המערכת של הספק. שינויי המחיר לא יחולו, כמובן, רטרואקטיבית על עסקאות שנעשו לפני מועד השינוי.
  5. מפיץ אשר 'חשבון המפיץ' שלו יסגר, בין אם מיוזמתו ובין אם בעקבות הפרת תנאי השימוש לרבות אי-תשלום, לקוחותיו יועברו ל'חשבון מפיץ' אחר עפ"י שיקול דעתו הבלעדי של הספק וללא התחשבות בדעתו של המפיץ שיסגר.
  6. הספק אינו מתחייב לקיים מצב שבו לקוחותיו של המפיץ לא יראו קשר בין המפיץ לבין שמו של הספק.
  7. למפיץ לא תהיה אפשרות להחליט אילו כלים יוצגו במערכת, והספק רשאי לעשות שינויים על פי שיקול דעתו הבלעדי.
  8. כדי לאשר הזמנות של מוצרים שונים עבור לקוחותיו, חייב המפיץ להפקיד בעבורם סכום כסף בחשבון שבמערכת ניהול הלקוחות שלו. סכום הכסף שהופקד ישמש את המפיץ רק בעבור אישור עסקאות של לקוחותיו ולא עבור תשלומים אחרים לספק.
  9. המפיץ צריך להיות זמין טלפונית ובדואר האלקטרוני בכל זמן סביר ולא יאוחר מ 24 שעות ממועד פניית הספק אליו לצורך קבלת הערות ופניות שונות מצד הספק. באם לא יעשה כן רשאי הספק לנקוט במקרים מסוימים פעולות על-פי שיקול דעתו אף מבלי לקבל את תגובת המפיץ.
  10. הספק רשאי לטפל בתלונות של לקוחות של המפיץ ולפעול על פי שיקול דעתו, וזאת אם נמצא כי המפיץ מבצע או ביצע מהלכים בלתי סבירים וללא מתן הסבר המניח את דעת הספק.
  11. הרישיון הניתן למפיץ הינו לתקופה קצובה שנקבעת מראש. הרישיון איננו ניתן להעברה, לא למפיצי משנה ולא לכל גורם אחר.
  12. הרישיון איננו רישיון בלעדי ולמפיץ לא מוקנית כל זכות לבלעדיות מכל סוג.
  13. הספק שומר לעצמו את הזכות לבטל ו/או להעביר כל אתר של משווק במערכת במידה והאתר לא משמש את המשווק להפצה של מערכות הספק דבר המהווה ניצול לרעה של מערכת הספק.
  14. הספק ו/או מי מטעמו לא יהיה אחראי ולא ישא בכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, לרבות הפסד רווחים או אובדן של מידע מכל סוג, שנגרם למפיץ או ללקוח או לכל צד שלישי, עקב שימוש באתר או אי-יכולת שימוש בו, או עקב שימוש במידע שבו, תהא עילת התביעה אשר תהא. המפיץ ישא באחריות וישפה את הספק ועובדיו בגין כל הוצאה, הפסד, נזק, שכר טרחה משפטי או אחר, אשר ייגרמו בעקבות כל טענה ו/או תביעה שתוגש על-ידי לקוחותיו של המפיץ או מי מטעמם.
 27. תנאי שימוש עבור שותף (תוכנית שותפים)
  1. הספק שומר לעצמו את הזכות לסרב קבלתם של שותפים על פי החלטתו הבלעדית בלבד.
  2. קמפיין פרסום
   1. כל העמלות הניתנות לשותפים בתכנית השותפים הינן חד פעמיות ולא תינתן לשותף כל עמלה כפולה או מתמשכת.
   2. הספק רשאי להפסיק כל תוכנית/קמפיין בכל זמן עם הודעה של 30 יום מראש שתופיע בממשק הניהול של השותף. כמובן שהפניות שבוצעו לפני הסיום עדיין יספרו ועדיין לשותף יגיע התשלום עליהם.
   3. על השותף להזדהות בפרטים אמיתיים, מלאים ונכונים בעת הרישום. חוסר בפרטים אלו או אחרים עשוי למנוע מהחברה אפשרות להעברת תשלום.
   4. המערכת תספק לשותף קישור קמפיין מיוחד אשר ביצוע פעולה דרכו נמדדת ומחושבת בזמן אמת על ידי המערכת. עמלות תשולמנה לגבי פעולות שבוצעו דרך קישור קמפיין בלבד ולא תתקבלנה טענות לגבי ביצוע פעולות שלא על ידי הקישור או שבוצעו לפני הרשמתו של השותף כשותף בתכנית השותפים של הספק.
   5. לשותף תהא יכולת לצפות, בכל רגע נתון, בביצועיו האישיים ובסך התשלומים העומדים לזכותו. הספק יפעל להצגת נתונים עדכניים בכל עת, אך אינו מתחייב לכך.
   6. הספק שומר לעצמו את הזכות להפסיק את התוכנית על פי החלטתו הבלעדית בלבד, בכל רגע על ידי הודעה לשותפים הפעילים בתוכנית. ההודעה תיכנס לתוקפה ברגע בו נשלחה הודעת הדואר האלקטרוני לשותף.
   7. הספק לא מתחייב שהאתר או הפרסומות של השותף יוצגו בצורה סדירה ללא תקלות כלשהן. במקרה של תקלה שתגרום להפסקת הצגת הפרסומות ו/או הפסקת הצגת האתר של הספק, הספק לא יישא בעלויות של הנזק שיגרם לשותף בשל כך לרבות הכניסות שבוצעו דרך השותף ולא הגיעו ליעדן.
  3. התחייבויות השותף כלפי הספק
   1. אין למסור את פרטי ההתחברות לשירות לגורם בלתי מוסמך לכך. כל אחריות על גישה לא מבוקרת לחשבון עקב העברת פרטי גישה תהא על בעל החשבון בלבד.
   2. אין השותף רשאי למכור, להעביר, להסב, לתת או לעשות שימוש מסחרי בזכויות שמוקצות מתוקף הסכם זה.
   3. השותף מצהיר ומאשר כי כל המידע המופיע באתר שייך לו, וכי הוא בעל הזכות להפצת המידע והשירותים שאתרו מציע.
   4. השותף מצהיר ומאשר כי באתרו או במקום בו הוא מפרסם את הספק לא קיים חומר הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים ובמיוחד זכויות קניין רוחני.
   5. השותף מצהיר ומאשר כי באתרו או במקום בו הוא מפרסם את הספק לא קיימת תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות זדוניות נוספות.
   6. השותף מצהיר ומאשר כי באתרו או במקום בו הוא מפרסם את הספק לא קיים חומר בלתי-חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי חוקי מדינת ישראל ודיניה.
   7. השותף מצהיר ומאשר כי באתרו או במקום בו הוא מפרסם את הספק לא קיים חומר בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים, גס, גזעני, פוגע ברגשות הציבור, והעלול להוות בסיס לתביעה אזרחית או מהווה הפרה אחרת של החוק הישראלי.
  4. הונאה
   1. במידה וחשבון שותף מסוים נחשד בהונאה כל שהיא, הספק שומר לעצמו את הזכות לבטל, לסגור או להקפיא חשבון זה. במקרה כזה השותף לא יהיה זכאי לעמלות שצבר בחשבון אלא אם הוכיח שהעמלות לא הושגו תוך כדי תהליך ההונאה אלא בדרכים חוקיות אשר אינן עוברות על תנאי שימוש אלו.
  5. מדיניות תשלום
   1. על כל עסקה אשר הגיעה דרך שותף, תינתן עמלה "חד פעמית" בלבד. הספק אינו מציע מסלול עמלות מתמשך אלא ישלם לשותף עמלה "חד פעמית" על כל לקוח חדש שגייס בעבור הספק בהתאם לתוכנית בה השתתף
   2. עמלת הפרסום תשולם לשותף לבקשתו רק לאחר שהצליח לצבור בחשבונו סכום מינימלי של 300$.
   3. לא יועבר תשלום לשותף אם צבר בחשבונו סכום של פחות מ- 300$.
   4. עמלת הפרסום תועבר כנגד הצגת חשבונית מס כחוק.
   5. השותף ישלח בקשה מסודרת באמצעות המערכת ובה הוא מבקש לקבל תשלום. לאחר מכן ימסר לו הסכום עבור החשבונית. מרגע קבלת החשבונית התשלום יועבר לשותף "שוטף פלוס שלושים".
   6. במקרים בהם הלקוח ביטל את העסקה (אם על פי חוק או אם דרך חברת האשראי) לא יהיה זכאי השותף לעמלה.
   7. במקרה שבו בוטלה מכירה לאחר תגמול השותף בגינה, יהיה זכאי הספק להוריד את העמלה שנצברה מחשבונו של השותף. אם לא הצליח השותף לצבור עמלות בעתיד, יהיה רשאי הספק לדרוש את החזר התשלום מהשותף.
  6. מגבלות והתניות לגבי אופן הפרסום
   1. השותף יקבל קישורים (כתובות URL) שאותם יוכל לפרסם על מנת לצבור עמלות.
   2. בשום אופן אין לבצע משלוח ספאם דרך שירותי החברה או באמצעות שירותים של חברה אחרת. הספק יוכל להשתמש בכל אמצעי שעומד לרשותו לרבות הפסקת השירותים ובכלל זה אפשרות להורדת חשבון השותף מהרשת ללא הודעה מוקדמת. הספק שומר לעצמו את הזכות לא להעביר תשלום (גם אם נצבר לפני משלוח דואר הזבל) לשותף שינסה לצבור עמלות על ידי שימוש בדואר זבל.
   3. אין לפרסם את הקישורים באתרים שמכילים חומר פורנוגרפי או כל תוכן בלתי חוקי אחר, לפי חוקי מדינת ישראל או במדינה שאליה הפרסום פונה.
   4. אין לפרסם את הקישורים ב-Google Adwords או בקמפיינים פרסומיים במנועי חיפוש אחרים. ניתן לפרסם קישור לאתר או עמוד אחר שממנו המשתמש ילחץ על הקישורים של השותף.
   5. אין לפרסם את הקישורים באמצעות תוכן שאינו בבעלות המפרסם בצורה ישירה, דוגמת תמונה שהזכויות עליה מוגנות או ציטוט של גורם שלא נתן אישור ספציפי לשימוש בציטוט.
   6. אין לפרסם את הקישורים באמצעות תוכנת מחשב בלתי חוקית, דוגמת וירוס, יישום מזיק, "טרויאני" וכדומה.
   7. אין להשתמש בכל אמצעי טכנולוגי שמטרתו להשפיע ולהגדיל באופן מלאכותי ובלתי-טבעי את הרווחים מהתכנית, דוגמת רובוטים וכלי הגדלת תעבורה שונים.
   8. אין להציע גמול כלשהו ללקוח בתמורה לפעולתו - לחיצה על הקישור, פתיחת אתר או כל מוצר שהספק אישר לשיווק על ידי השותפים שלו.
   9. הכנסת פרסומות למסכים ועמודים המשתמשים בפריימים מותרת רק בתנאי והגולש באתר יכול לצפות בפרסומים המוצגים בשלמותם וללא שינוי.
  7. יחסי הצדדים
   1. בשום מקרה ובשום מצב, אין ולא יתקיימו יחסי עובד מעביד או שותפות בין הספק לבין השותף.
   2. אין להציג, ישירות או במשתמע, מסר המרמז כי קיים קשר או שיתוף פעולה עסקי כלשהו, מעבר לתוכנית השותפים, בין השותף לבין החברה.
   3. אין להציג, ישירות או במשתמע, מסר לפיו המוצר אינו של החברה או בבעלות השותף. יש להבליט ולהציג את הסימנים המסחריים של החברה ומותגיה בעת הפרסום.
   4. החברה שומרת לעצמה את הזכות לסיים התקשרות עם שותף מסיבה כלשהי. במקרה זה תישלח הודעה על סיום ההתקשרות בדוא"ל ותהא בעלת תוקף מרגע שליחתה. עמלות שנצברו לזכות השותף ישולמו בחודש שלאחר מכן, כל עוד לא קיים חשש להונאה כלשהי.
  8. אחריות
   1. בשום נסיבות לא תחול על הספק ו/או מי מטעמו אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך כלשהי לעיכוב בשימוש ואי יכולת להשתמש בשירותי החברה והפרה של זכויות כלשהן הנובעות מתוכן עמודי האתר.
   2. המערכת של הספק מציעה מגוון רחב של כלים שהלקוח יכול להשתמש בהם והם ניתנים כפי שהם "as is". הספק שומר לעצמו את הזכות להחליט האם להוסיף כלים נוספים למערכת ולא תהיה לשותף או ללקוח כל אפשרות לדרוש דברים שהמערכת אינה תומכת בהם.
  9. תמיכה טכנית
   1. השירותים אינם כוללים תמיכה כלשהי. הספק ישתדל לענות לפניות השותף בעניינים טכניים, שיתקבלו באמצעות דואר אלקטרוני בלבד אולם אין הוא מתחייב לעשות כן.
 28. תנאי שימוש עבור מומחה (רשת מומחים).
  1. הספק אינו אחראי לתוכן ו/או לאיכות העבודה ו/או לאמיתות התוכן המוצע ע"י המומחה בכרטיסו האישי או בכל התקשרות אחרת בינו לבין כל משתמש שישתמש בשירותיו. האחריות בכל הנוגע להתקשרות בין המשתמש למומחה חלה על צדדים אלו בלבד ולספק אין צד בעניין.
  2. המומחה מתחייב שהפרטים אותם מילא במערכת, לרבות פרטיו האישיים, הינם נכונים ומלאים. כמו כן המומחה מתחייב לעדכן פרטים אלו אם ישתנו.
  3. המומחה מתחייב לפעול בשמו בלבד ולא להציג את עצמו בשום מקרה באופן ישיר או מרומז או כזה המשתמע ממנו כי קיים קשר או שיתוף פעולה עסקי כלשהו, מעבר לתוכנית המומחים, בין המומחה לבין החברה. כמו כן בשום מצב, אין ולא יתקיימו יחסי עובד מעביד או שותפות בין הספק ובין המומחה.
  4. ידוע למומחה כי כל תבנית אותה יעצב תהיה ניתנת לשימוש אך ורק על המערכת של הספק ולא יהיו לו טענות בקשר לכך.
  5. במקרה והמומחה החליט שהוא לא מעוניין להמשיך בתוכנית הוא יוכל להסתיר או למחוק את הפרופיל שלו אך הוא לא יוכל למחוק מהמערכת של הספק את התבניות שהוא כבר העלה.
  6. המומחה מאשר כי לצורך בניית תבנית, לא יעשה שימוש בכל תמונה ו/או צילום ו/או קובץ גראפי ו/או טקסט ו/או קוד מחשב ו/או כל יצירה אחרת, המפרה זכויות קניין רוחני של צד שלישי כלשהו, ובכל מקרה יעשה שימוש רק במאגר התמונות והקבצים שמעמיד לרשותו הספק. כמו כן ידוע לו כי השימוש בתמונות ואובייקטים אלו אינו בלעדי וכי הם יכולים להופיע בתבניות נוספות.
  7. במקרה והמומחה לא יוכל לקבל את כספי העמלה שיצטברו לו בגלל סיבה כלשהי, רשאי הספק להפעיל שיקול דעת בהעברת הכסף לקרוב משפחה או לארגון צדקה. בכל מקרה לא ישמור הספק את הכספים הנ"ל לעצמו.
  8. מומחה שהוסיף תבנית למערכת לא יוכל למנוע מלקוח של הספק לעשות בה שימוש. הספק הוא הגורם היחידי שיחליט במקרים מסוג זה.
  9. המומחה אינו רשאי ואינו יכול להתערב בעניינים שבין הספק למשתמש לרבות בעניין התבנית אותה עיצב.
  10. המומחה יפצה את הספק בגין כל נזק ו/או עלויות שנגרמו לו (לרבות הוצאות ושכ"ט עורך דין) בקשר לכל תביעה שתוגש נגד הספק הקשורה לסגנון, מהות, תוכן במידע או קניין רוחני אותו המומחה מספק.
  11. הספק רשאי למחוק תבנית ממאגר התבניות שלו גם לאחר שהועלתה למאגר עפ"י שיקול דעתו הבלעדי.
  12. תשלומים ועמלות
   1. עבור כל לקוח שרכש תבנית יקבל המומחה שעיצב את התבנית 100% מהסכום אותו הגדיר כעלות התבנית.
   2. למשתמש יוצג המחיר אותו הגדיר המומחה ועמלה נוספת ששייכת למערכת.
   3. המומחה יהיה רשאי לבקש את הכסף מרגע שהצטברו עבורו יותר מ 300$ בחשבון. אם לאחר משיכת הסכום ישאר בחשבון המומחה שלו סכום הנמוך מ-300$, יוכל המומחה לבקש את הכסף רק מרגע שיצטברו שוב 300$ בחשבונו.
   4. אם לא נצברו בחשבון המעצב מעל 300$ ו/או שהמומחה לא יוכל להפיק חשבונית עבור הספק, רשאי הספק שלא לשלם את סכום העמלות שנצברו עד שתנאים אלה יתקיימו.
   5. התשלום למומחה יתבצע רק כנגד חשבונית שתשלח לספק.
   6. במקרים הבאים המומחה לא יהיה זכאי לקבל עמלה: אם הלקוח ביטל את הזמנתו לאחר מספר ימים ו/או אם העסקה לא אושרה לחיוב על ידי חברת האשראי או כל אמצעי תשלום אחר, ו/או תוכן העסקה היה שגוי ולמעשה לא נעשתה הזמנה של התבנית בפועל.
 29. שינויים בתנאי השימוש
  1. הספק רשאי לשנות את תנאי השימוש האלה מעת לעת ומבלי למסור על כך הודעה מראש.
  2. הספק יפרסם את התנאים החדשים ותחילת תוקפם יהיה תאריך פרסומם.
 30. כללי
  1. העביר הספק את זכויותיו במערכת או כל חלק מהם, לצד שלישי, יהיה רשאי הספק להמחות את זכויותיו לפי תנאי שימוש אלה.
  2. הוראות תקנון זה מתווספות לכל הוראות תקנון אחר המצוי במערכת ובמקרה של אי התאמה, גוברות עליהן.
  3. אי קיום של סעיף ממסמך זה ייחשב עילה להשבתה מיידית של המערכת של הלקוח וללא כל התראה מוקדמת.
  4. הספק יהא רשאי למחוק את המערכת של אלה שעוברים על תנאי שימוש אלה כולם או מקצתם.
  5. על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.
  6. בכפוף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל עניין ומכל סיבה שהיא, תהיה סמכות השיפוט הבלעדית נתונה לבית-המשפט המוסמך במחוז באר שבע בישראל.
© 2024 Livecity. All rights reserved