מרכז הדרכה - קיצורי מקשים
רלוונטי למערכת:
אקספרס
הסבר זה רלוונטי לממשק אקספרס (אתרים שנפתחו לאחר התאריך 01/01/2014).
ממשק ישן
הסבר זה אינו רלוונטי לממשק הישן (אתרים שנפתחו לפני התאריך 31/12/2013).
לחץ כאן למרכז הדרכה עבור הממשק הישן.

קיצורי מקשים

במאמר זה נתאר את קיצורי המקשים שניתן להפעיל דרך המקלדת בניהול עמודי האתר.

העתקת אלמנט
כאשר בוחרים אלמנט, ניתן ללחוץ על צירוף המקשים CTRL+C על מנת להעתיקו.
ניתן להדביקו אחר כך באותו עמוד או עמוד אחר במערכת.

גזירת אלמנט
כאשר בוחרים אלמנט, ניתן ללחוץ על צירוף המקשים CTRL+X על מנת לגזור אותו.
ניתן להדביקו אחר כך באותו עמוד או עמוד אחר במערכת.

הדבקת אלמנט
על מנת להדביק אלמנט יש ללחוץ על צירוף המקשים CTRL+V.

ביטול פעולה אחרונה
יש ללחוץ על צירוף המקשים CTRL+Z על מנת לבטל את הפעולה האחרונה

בצע מחדש לאחר ביטול פעולה
במידה וביטלתם פעולה אחרונה בטעות, ניתן לבצעה מחדש על ידי צירוף המקשים CTRL+Y

בחר הכל
ניתן לבחור את כל האלמנטים בעמוד על ידי צירוף המקשים CTRL+A

בחירה מרובה
החזקת מקש ה - CTRL ולחיצת קליק שמאלי על אלמנטים תוסיף אותם לבחירה הנוכחית.

שמירה מהירה
ניתן לשמור בכל רגע נתון על ידי צירוף המקשים CTRL+S

הורדת העמוד מחדש - רענון
ניתן לטעון מחדש את העמוד על ידי צירוף המקשים CTRL+F5

 
© 2014 Livecity. All rights reserved