מרכז הדרכה - עורך מתקדם
רלוונטי למערכת:
אקספרס
הסבר זה רלוונטי לממשק אקספרס (אתרים שנפתחו לאחר התאריך 01/01/2014).
ממשק ישן
הסבר זה אינו רלוונטי לממשק הישן (אתרים שנפתחו לפני התאריך 31/12/2013).
לחץ כאן למרכז הדרכה עבור הממשק הישן.

עורך מתקדם

העורך המתקדם מציע פונקציונאליות גבוהה בהתאמה של הטקסט לצרכים שלך.
בהמשך נמצאת רשימה מלאה של כל כפתורי העורך והפונקציונאליות שהם מציעים בעורך.

 1. דף חדש - מנקה את כל התוכן והקוד שקיים ברקע של העורך.
 2. תצוגה מקדימה - מציג את תוכן העורך כפי שיוצג בדפדפן מחוץ לעורך.
 3. גזירה, העתקה, הדבקה - מאפשר העתקה, הדבקה וגזירה של טקסט בתוך העורך ומהערוך.
 4. הדבקה כטקסט פשוט - מנקה כל פורמט שהתווסף לטקסט המודבק מהמקור ממנו הוא הודבק.
 5. הדפסה - מאפשר להדפיס את התוכן שבעורך, תצוגת החלון ותפקודו מושפעים ישירות מהגדרות ההדפסה הייחודיות במחשבו של בעל האתר.
 6. כפתורי ביטול צעד אחרון וחזרה על צעד אחרון - מאפשר לבטל פעולה ולשחזר מספר פעמים.
 7. חיפוש - מאפשר לבצע חיפוש בתוכן העורך.
 8. החלפה - מאפשר לחפש ולהחליף מילים באחר של תוכן בעורך.
 9. בחירת הכל - מאפשר לסמן את כל התוכן בעורך.
 10. הסרת עיצוב - מסיר את כל הגדרות העיצוב של הטקסט המסומן.
 11. הדגש, הטיה, קו תחתון וקו באמצע טקסט - מאפשר לעצב את הטקסט על פי האפשרות שנבחרה, ניתן לבצע על טקסט כל צירוף של הגדרות עיצוב הקיימות.
 12. כתיב תחתון/כתיב עליון - כפתורים אלו מאפשרים להציב טקסט מעל טקסט קיים או מתחתיו.
 13. רשימה ממוספרת/רשימת נקודות - כפתורים אלו מאפשרים ליצור רשימה - ממוספרת או נקודות - עבור תוכן מסומן או תוכן חדש.
 14. הקטנת הזחה/הגדלת הזחה - כפתורים אלו מאפשרים להזיז תכנים ביחס לתכנים קיימים - ללא שימוש ברווחים.
 15. בלוק ציטוט - מאפשר להגדיר - הן מבחינת עיצוב והן מבחינת קוד - תוכן כלשהו כציטוט.
 16. כפתורי מיקום טקסט - מאפשרים למקם טקסט צמוד לשמאל/ימין, אמצע, או מתפרס.
 17. כיוון טקסט מימין לשמאל/כיוון טקסט משמאל לימין - מגדירים את כיוון תיבת הטקסט.
 18. הוספת/עריכת קישור - מאפשר ליצור קישור חדש או לערוך קישור קיים.
 19. הסרת הקישור - מאפשר להביר קישור קיים מהתוכן המסומן.
 20. כפתור הוספת/עריכת נקודת עיגון - מאשפר ליצור נקודת עגינה לצורך יצירת קישור למיקום זה בתוך עמוד.
 21. תמונה - מאפשר להוסיף תמונה לעורך, ניתן להעלות תמונה מהמחשב, מניהול הקבצים או מהגלריה במערכת.
 22. פלאש - מאפשר להוסיף פלאש לעורך, ניתן להעלות תמונה מהמחשב, מניהול הקבצים או מהגלריה במערכת.
 23. טבלה - מאפשר להוסיף טבלה, לאחר לחיצה על הכפתור, יש להגדיר את ההגדרות הרצויות וללחוץ אישור.
 24. הוספת קו אופקי - כפתור הוספת קו אופקי יוסיף קו מפריד אופקי.
 25. הוספת תו מיוחד - מאפשר להוסיף תווים שאינם מופיעים במקלדת.
 26. גופן - תיבה זו מאפשרת לבחור סוג גופן עבור הטקסט במסומן.
 27. גודל - מאפשר לבחור גודל עבור הטקסט המסומן.
 28. צבע טקסט - מאפשר לבחור צבע שונה מצבע ברירת המחדל עבור טקסט נבחר.
 29. צבע רקע - מאפשר להגדיר עבור טקסט נבחר צבע רקע שונה.
 30. הגדלה למקסימום - מאפשר להגדיל את שטח העריכה למקסימום.
 
© 2014 Livecity. All rights reserved