מרכז הדרכה - מסגרות והצללה
רלוונטי למערכת:
אקספרס
הסבר זה רלוונטי לממשק אקספרס (אתרים שנפתחו לאחר התאריך 01/01/2014).
ממשק ישן
הסבר זה אינו רלוונטי לממשק הישן (אתרים שנפתחו לפני התאריך 31/12/2013).
לחץ כאן למרכז הדרכה עבור הממשק הישן.

מסגרות והצללה

מאמר קצר זה מציג את אפשרויות המסגרת, הצללה ותמונת הרקע המופיעות במגוון האלמנטים במערכת.

מסגרת

הערה - אפשרויות אלו לא קיימות עבור כל האלמנטים.
עובי מסגרת - קובע את עובי המסגרת.
עיגול פינות - מעגל את פינות האלמנט.
צבע מסגרת - קובע את צבע המסגרת

הצללה

אפשרות הגדר הצללה + הצג הגדרות הצללה:

אורך אופקי - קובע את האורך האופקי של הצל
אורך אנכי - קובע את האורך האנכי של הצל
רדיוס טשטוש - קובע את רדיוס הטשטוש של האלמנט
טווח פיזור - קובע את טווח הפיזור של האלמנט
צבע הצללה - קובע את צבע ההצללה
הגדר הצללה פנימית - קובע עם ההצללה הינה פנימית או חיצונית

תמונת רקע

הערה - אפשרויות אלו קיימות רק כאשר נבחרה תמונה לרקע בתמונה רקע.

פרישת רקע - פורש את התמונה על פני העמוד, משכפל את התמונה במידת הצורך. האפשרויות הן:

Repeat -X - משכפל את התמונה לרוחב של האתר.
Repeat-Y - משכפל את האתר לאורך של האתר.
Repeat - משכפל לאורך ולרוחב לפי צורך.
No-Repeat - לא משכפל את התמונה.

מיקום הרקע - מקבע את התמונה ביחס לגובה ורוחב המסך.

גודל -
Cover - משנה את מידות התמונה כך שכל הרקע מכוסה בתמונה. חותך את התמונה במידה וצריך.
Contain - משנה את מידות התמונה כך שהיא כולה במסך.

 
© 2014 Livecity. All rights reserved