מרכז הדרכה - מוצג בדף הבית
רלוונטי למערכת:
אקספרס
הסבר זה רלוונטי לממשק אקספרס (אתרים שנפתחו לאחר התאריך 01/01/2014).
ממשק ישן
הסבר זה רלוונטי לממשק הישן (אתרים שנפתחו לפני התאריך 31/12/2013).

מוצג בדף הבית

עמוד זה כולל פירוט מלא של כלל המוצרים שהוגדרה עבורם תצוגה בדף הבית (הגדרה זו ניתנת לביצוע דרך חלון הגדרות המוצר בכל אחד מהמוצרים).
מעבר לתצוגת המוצרים, עמוד זה מאפשר לצפות במוצרים עצמם, לשנות את מיקומם אחד ביחס לשני ואף להסירם מתצוגה בדף הבית.


כדי להגיע לעמוד הזה יש להיכנס להגדרות המוצר שאותו ברצונך להציג בדף הבית >> הגדרות מוצר >> יש לסמן ב V את התיבה להציג בדף הבית, לבחור את המיקום של המוצר ביחס לשאר המוצרים בדף הבית ולעדכן נתונים.
 

שינוי מיקום מוצרים בדף הבית
על מנת לשנות את מיקום העמוד ביחס לעמודים אחרים, יש לשנות את הערך בשדה מיקום וללחוץ על כפתור עדכן נתונים.
המוצרים יוצגו לפי סדר מספרי עולה וכאן למעשה ניתן להגדיר את סדר ההצגה שלהם.הסרת מוצר מתצוגה בדף הבית
על מנת להסיר מוצרים מתצוגה בדף הבית, יש לסמן את תיבות הסימון בעמוד הגדרות מוצר של המוצר שמופיע בעמוד הבית >> להסיר את ה V מתיבת הסימון להציג בדף הבית? ולעדכן נתונים.

 
 
© 2014 Livecity. All rights reserved