מרכז הדרכה - כפתור עיצוב
רלוונטי למערכת:
אקספרס
הסבר זה רלוונטי לממשק אקספרס (אתרים שנפתחו לאחר התאריך 01/01/2014).
ממשק ישן
הסבר זה אינו רלוונטי לממשק הישן (אתרים שנפתחו לפני התאריך 31/12/2013).
לחץ כאן למרכז הדרכה עבור הממשק הישן.

כפתור עיצוב

במאמר הבא נעסוק בכפתור עיצוב שנמצא בצידו הימני בחלק העליון של ממשק הניהול.
בלחיצה על הכפתור יפתח תפריט משנה ובו אפשרויות עיצוב: עיצוב רקע, עיצוב תוכן, בחר גופנים ועיצוב גרסא ניידת.

שינוי רקע לאתר

כדי לשנות את רקע האתר החיצוני יש ללחוץ על כפתור עיצוב ולאחר מכן על עיצוב רקע בתפריט המשנה.
בלחיצה על עיצוב רקע ייפתח חלון ובו אפשרויות לבחירת רקע:

גלריה/דפוסים כאן ניתן למצוא את מגוון תמונות והדפוסים מתוך מאגר המערכת.

לחיצה על הכל תפתח תפריט ובו נושאים שונים לסיווג התמונות או הדפוסים.

אישי: באיזור זה ניתן לעצב באופן אישי את רקע האתר על ידי שינוי האפשרויות הבאות:

צבע רקע: מאפשר הגדרת צבע רקע מתוך פלטת הצבעים.
תמונות רקע: ניתן לקבוע תמונת רקע אישית לאתר. את התמונה ניתן להעלות מתוך המחשב, ניהול הקבצים גלרית התמונות של המערכת או ממקור חיצוני.
פרישת הרקע: ניתן לקבוע את תצוגת התמונה שמוגדרת לרקע האתר, ללא חזרה (no-repeat), חזרה אופקית (repeat-x), חזרה אנכית (repeat-y) וחזרה בשני הצירים(repeat).

מיקום הרקע: מתייחס למיקום ההתחלתי של תמונת הרקע, מתוך רשימה של מיקומים או הגדרת מיקום מותאם אישית.

גודל: קובע את פריסת התמונה המוגדרת כרקע לאתר -

cover: מגדיר את התמונה כרקע לאתר וחותך את התמונה בהתאם.

contain: מגדיר את התמונה כולה כרקע לאתר. נעילת רקע:

Scroll: בעת גלילת העמוד התמונה תזוז בהתאם.
Fixed: בעת גלילת העמוד התמונהתשאר קבועה.

עיצוב תוכן

אפקטים בהחלפת עמוד: קובע את האנימציה למעבר בין עמודים באתר.
מהירות אפקט (בשניות): מגדיר את זמן המעבר בין העמודים.
צבע רקע: מגדיר את הרקע הפנימי של האתר. החלק שנמצא בין הגבולות הכחולים בתוכן האתר.
עובי מסגרת: מגדיר מסגרת לרקע הפנימי של אתר. המסגרת לא תכלול בתוכה את הכותרת העליונה, הכותרת התחתונה או השוליים של האתר.
עיגול פינות: מאפשר עיגול של פינות הרקע הפנימי של האתר.
צבע מסגרת: מגדיר את צבע המסגרת לרקע הפנימי.

הגדר הצללה והגדרות הצללה

  • אורך אופקי - מגדיר את האורך האופקי של הצל.
  • אורך אנכי - מגדיר את האורך האנכי של הצל.
  • רדיוס טשטוש - קובע את רמת האטימות של הצל. כך שאם מוגדר 0 הצל ברור יותר.
  • טווח פיזור - מגדיר את הטווח בו הצל מופיע.
  • צבע הצללה - מגדיר את צבע הצל.
  • הגדר הצללה פנימית: מאפשר הגדרת צל פנימי לרקע התוכן.

הגדרת תמונה כרקע

תמונות רקע: ניתן לקבוע תמונת כרקע. את התמונה ניתן להעלות מתוך המחשב, ניהול הקבצים גלרית התמונות של המערכת או ממקור חיצוני.
פרישת הרקע: ניתן לקבוע את תצוגת התמונה שמוגדרת כרקע, ללא חזרה (no-repeat), חזרה אופקית (repeat-x), חזרה אנכית (repeat-y) וחזרה בשני הצירים (repeat).
מיקום הרקע: מתייחס למיקום ההתחלתי של תמונת הרקע, מתוך רשימה של מיקומים או הגדרת מיקום מותאם אישית.
גודל: קובע את פריסת התמונה המוגדרת כרקע -

  • cover: מגדיר את התמונה כרקע וחותך את התמונה בהתאם.
  • contain: מגדיר את התמונה כולה כרקע.

נעילת רקע: מאפשר לקבע את התמונה ברקע של האתר.

  • Scroll - בעת גלילה העמוד מטה או מעלה התמונה תנוע ביחס לדפדפן.
  • fixed - מקבע את התמונה ביחס לדפדפן, כך שאם נגלול את העמוד התמונה תישאר במקומה.

שחזור עיצוב
במידה ונרצה לחזור להגדרות ברירת המחדל של העיצוב יש ללחוץ על הכפתור אפס.

בחר גופנים

בחלון הבא, ניתן לבצע שינויים עיצובים לסוגים שונים של טקסטים באתר. לדוגמא, ניתן להגדיר את צבע הקישורים, גודלם וצבעם במעבר עכבר.

עיצוב גרסה ניידת

על מנת לשנות את הגדרות העיצוב של האתר המותאם לנייד, יש ללחוץ על עיצוב >> עיצוב גרסה ניידת.

הפעל התאמה לטלפונים ניידים - מאפשר התאמה אוטומטית לתצוגה במכשירים ניידים.
רקע סרגל כלים - מאפשר לשנות את צבע תפריט העמודים באתר המותאם לנייד.
תמונת רקע - הגדרת תמונת רקע שונה מהאתר הרגיל.
צבע הטקסט של סרגל הכלים - מאפשר לשנות את צבע הטקסט בסרגל הכלים
צבע הצלמיות בסרגל - מאפשר לשנות את צבע הצלמית של תפריט העמודים באתר המותאם.
רקע תפריט נופל - מאפשר לשנות את צבע הרקע של התפריט הנופל.
צבע תפריט נופל - מאפשר לשנות את צבע הטקסט של התפריט הנופל.
צלמית מספר הטלפון (הזן את הטלפון שלך) - לאחר הזנת הטלפון באפשרות זו, תופיע צלמית של הטלפון באתר לנייד עליו ניתן יהיה ללחוץ על מנת לחייג למספר שהוזן.
האם להוסיף קישור לסל קניות לתפריט הנופל? - מאפשר להוסיף עמוד בחלק העליון של התפריט הנופל שיוגדר כסל קניות.
האם להוסיף כפתורי שיתוף לתפריט הנופל? - מאפשרת להוסיף את כפתורי השיתוף בסוף התפריט הנופל.
בחר מנוע חיפוש עבור התפריט הנופל - מוסיף תיבת חיפוש בתפריט הנופל.

 
© 2014 Livecity. All rights reserved