מרכז הדרכה - טופס הזמנה מותאם אישית
רלוונטי למערכת:
אקספרס
הסבר זה רלוונטי לממשק אקספרס (אתרים שנפתחו לאחר התאריך 01/01/2014).
ממשק ישן
הסבר זה רלוונטי לממשק הישן (אתרים שנפתחו לפני התאריך 31/12/2013).

טופס הזמנה מותאם אישית

על מנת לערוך את טופס ההזמנה יש להגיע אליו דרך חנות >> ניהול חנות >> הגדרות החנות >> טופס הזמנה מותאם אישית.

טופס הזמנה מותאם אישית מאפשר לבעל האתר לבחור את השדות הספציפיים שיופיעו בטופס ההזמנה של החנות. ניתן להשתמש באפשרות זו כדי לבחור לא להציג תכנים מסויימים, לא לחייב מילוי פרט כלשהו ולהתאים אישית את מנגנון ההזמנה.

על מנת להתחיל להשתמש בכלי, יש לסמן האם להשתמש בשדות מותאמים לטופס הזמנות?. סימון תיבה זו יפעיל את שאר האפשרויות בעמוד.

האפשרויות הן:
  • קביעת סדר הופעת השדות על ידי ציון מיקום מספרי, מהקטן לגדול בסדר עולה.
  • הגדרת מילוי חובה לכל שדה - לחייב או לא לחייב מילוי שדה זה.
  • בחירת הצגת שדות ספציפיים - ניתן לבחור אם שדה כלשהו יוצג או לא.

בכל שלב ניתן ללחוץ על שחזר ברירת מחדל בראש החלון כדי לחזור להגדרות ברירת המחדל של המערכת.
 

 
© 2014 Livecity. All rights reserved