מרכז הדרכה - חידוש אוטומטי

חידוש אוטומטי

רלוונטי למערכת:
אקספרס
הסבר זה רלוונטי לממשק אקספרס (אתרים שנפתחו לאחר התאריך 01/01/2014).
ממשק ישן
הסבר זה רלוונטי לממשק הישן (אתרים שנפתחו לפני התאריך 31/12/2013).

חידוש אוטומטי

במידה וקיימת אפשרות של חידוש אוטומטי, ניתן למצוא את אפשרויות הניהול של הכלי תחת כניסה למערכת הניהול >> לחיצה על מנוי >> "החשבון שלי >> המוצרים שלי >> חידוש אוטומטי".

החלקים העיקריים במנגנון החידוש האוטומטי:

ניתן לבחור את מספר התשלומים עבור חידוש אוטומטי של חבילת אחסון.

ניתן לבחור את תקופת החבילה עבור חידוש אוטומטי של חבילת אחסון.

קיים מנגנון אתחול למערכת החידוש האוטומטי שמאתחל את המנגנון לאחר ביצוע עסקה.

קיימת בדיקת אשראי 15 ימים לפני מועד החיוב האוטומטי, במידה והאשראי לא תקין הלקוח מקבל הודעה על כך ומנגנון החידוש האוטומטי מופסק עבור אותו אתר.

קיים כלי שמעדכן את הלקוחות בדוא"ל כ-15 ימים לפני מועד החיוב של מנגנון החידוש האוטומטי (במידה האשראי תקין), הדוא"ל מעדכן גם את מועד החיוב הקרוב.

במידה ומנגנון החידוש האוטומטי לא מצליח לחדש אתר מסיבה כלשהי מנגנון החידוש האוטומטי יופסק עבור אותו אתר.

המוצרים שלי

על-מנת להגיע/לצפות בהגדרות מנגנון החידוש האוטומטי יש להיכנס למערכת ההזמנות >> החשבון שלי >> המוצרים שלי >> כפתור בשם "חידוש אוטומטי" שמוביל להגדרות הכלי ביחס לאתר/הדומיין שנבחר (במידה והכפתור בצבע ירוק זה אומר שהמנגנון פעיל). הכפתור "חידוש אוטומטי" יוצג רק על-פי התנאים הבאים:

במידה וקיימת לפחות הזמנה אחת במערכת (לא חשוב איזה מוצר: אחסון, דומיין, וכו').

במידה וקיימים פרטי כרטיס אשראי שמורים במערכת (החשבון שלי >> פרטי אשראי).

עמודי הניהול

העמוד כולל הסבר מפורט על המנגנון בהתאם למוצר (חבילת אחסון/דומיין).

העמוד כולל פרטים על האתר/דומיין שעליו המנגנון יפעל: שם האתר, תוקף האתר, סוג החבילה וכו'.

העמוד מאפשר להפעיל/להפסיק את מנגנון החידוש האוטומטי.

במידה ומדובר בחבילת אחסון ניתן להגדיר את ההגדרות הבאות:

תקופה - ניתן לשנות את סוג החבילה ע"י שימוש במנגנון זה, לדוגמה: ניתן להגדיר תקופה של 3,12,24 או 36 חודשים

מספר תשלומים - מאחר שלא ניתן לדעת מה יהיה מחיר החבילה בעת החיוב מספר התשלומים האפשרי נגזר על-פי התקופה שנבחרה, בצורה הבאה:

3 חודשים = תשלום 1.

12 חודשים = 3 תשלומים.

24 חודשים = 5 תשלומים.

36  חודשים = 7 תשלומים.

במידה ומדובר בדומיין אין אפשרות לבחור תקופה/תשלומים, העסקה תמיד תתבצע בתשלום אחד על-פי תקופת הרכישה האחרונה של הדומיין, האפשרות היחידה שמוצגת היא ביטול/הפעלה של המנגנון.

אתחול המנגנון

מנגנון החידוש האוטומטי נכנס לפעולה ישירות לאחר ביצוע עסקה, בנוסף מנגנון אתחול שתפקידו להתאים את החידוש האוטומטי לפרטי העסקה הנוכחית.

לאחר ביצוע עסקה, המנגנון יעדכן את הגדרות החידוש האוטומטי בצורה הבאה:

תקופה - החידוש האוטומטי יופעל לאותה תקופה שהעסקה התבצעה, אם לדוגמה נרכשה חבילה ל-3 חודשים, תקופת החידוש האוטומטי תוגדר גם היא ל-3 חודשים.

מספר תשלומים - מספר התשלומים בהזמנה נקבע לפי מחיר ההזמנה, כך שייתכן ויתקבלו יותר תשלומים ממה שהמערכת מאפשרת. לכן, מנגנון האתחול ינסה להתאים את מנגנון החידוש האוטומטי כך שיהיה הכי קרוב למספר התשלומים שנסגרו בעסקה האחרונה על פי ההנחיות שצוינו לעיל (3,12,24,36).

בדיקת אשראי

כרטיס האשראי שהוזן ייבדק כ- 15 ימים לפני מועד החיוב האוטומטי, במידה והאשראי לא תקין מנגנון החידוש האוטומטי יופסק, בנוסף תתקבל הודעה בדוא"ל בנושא, ואף תאפשר לחדש את האתר ע"י מערכת החידושים באמצעות קישור ישיר לדוא"ל.

דוא"ל לפני חיוב

בהקשר לסעיף הקודם, תגיע הודעה לדוא"ל שתעדכן לפני מועד החיוב של מנגנון החידוש האוטומטי, הדוא"ל ישלח 15 ימים לפני תום המנוי (במידה והאשראי תקין), ויודיע שבתאריך X מנגנון החידוש האוטומטי יחדש את המנוי, כאשר ישנו הסבר מאיפה ניתן לשנות את הגדרות המנגנון. בנוסף ישנו קישור לחידוש מהיר שניתן להשתמש בו ולחדש את האתר באופן מיידי.

הפסקה אוטומטית של מנגנן החידוש האוטומטי

במידה ומנגנון החידוש האוטומטי לא מצליח לחדש מסיבה כלשהי, מנגנון החידוש האוטומטי יופסק עבור אותו אתר.

הערות

*מנגנון החידוש האוטומטי מופסק 15 ימים לפני מועד החיוב, במידה ואמצעי החיוב לא תקין.

 
© 2014 Livecity. All rights reserved