מרכז הדרכה - השוואת מחירים
רלוונטי למערכת:
אקספרס
הסבר זה רלוונטי לממשק אקספרס (אתרים שנפתחו לאחר התאריך 01/01/2014).
ממשק ישן
הסבר זה רלוונטי לממשק הישן (אתרים שנפתחו לפני התאריך 31/12/2013).

השוואת מחירים

המערכת מפיקה באופן אוטומטי קישור אתר מראה המשתמש מנועי השוואת מחירים לצורך סריקת האתר והצגת מוצרי האתר במסגרתם.

אתר המראה שהמערכת מציעה נבנה לפי הדרישות המקובלות של מנועי השוואת מחירים, ועובד בצורה מלאה עם אתרים דוגמת www.zap.co.il.

את קישור אתר המראה ניתן לראות בחנות >> ניהול חנות >> הגדרות החנות >> השוואת מחירים
בחלון זה ניתן למצוא את הקישור לאתר המראה. בעל חנות המעוניין להזין קישור זה לאתרי השוואת מחירים נדרש להעתיק קישור זה ולהדביק אותו למיקום המיועד באתר השוואת המחירים, לפי הנחיותיהם.

יש לציין כי אתר המראה נבנה לפי תקן ודרישות מקובלות, לפיהן נדרשת היררכיית מוצרים מסויימת: תחת קטגוריית מוצרים יופיעו מוצרים בלבד או תתי-קטגוריות מוצרים בלבד - לא ניתן להציב תתי-קטגוריות ומוצרים ביחד. במידה ומבצעים שילוב זה, המוצרים הנמצאים באותה רמה היררכית עם תתי-קטגוריות לא ייסרקו כלל. בנוסף, אתר המראה מציג מוצרים הנמצאים תחת קטגוריות מוצרים בלבד - במידה ומוצריכם נוצרו תחת קטגוריות עמודים רגילות, הם לא יוכלו להיסרק. יש להתחשב בדרישות אלו בעת בניית החנות הוירטואלית כדי להימנע ממצבים בהם מוצרים אינם נסרקים למנועי השוואת מחירים.
 
 
© 2014 Livecity. All rights reserved