livecity.co.il - רשת המעצבים | מכירת תבניות עיצוב >> כמה אפשר להרוויח
רשת מעצבים

• הסברים
• יתרונות
• כמה אני יכול להרוויח
• שאלות נפוצות
• תנאי שימוש
פתח חשבון כעת
הצטרפות ושימוש ללא תשלום
למה לעבוד קשה?
מעצבים מספר תבניות איכותיות ומוכרים אותן מספר רב של פעמים בכל רחבי העולם.
אין צורך לדאוג לשיווק, לתמיכה או כל נושא אחר. 

כמה אפשר להרוויח?
 

באפשרותך לקבוע את המחיר עבור התבנית שעיצבת מתוך מדרגות המחירים שנקבעו על ידי לייבסיטי.
תוכל לקבוע עבור כל עיצוב מהו המחיר שישלמו עבור שימוש "בלעדי ויחידי" ומהו המחיר שישלמו עבור שימוש "רב-פעמי" (שימוש בתבנית בנוסף ללקוחות אחרים העושים שימוש בתבנית זו).
ככל שתכניסו יותר תבניות עיצוב כך תוכלו להגדיל את הסיכוי שלכם להרוויח יותר כסף.
בטבלה הבאה נציג כמה מעצב יכול להרוויח (אין הגבלה לרווח שניתן להשיג):

 

כמות תבניות במערכת

כמות תבניות שנרכשו בחודש בתשלום "רב-פעמי"

ממוצע רווח לתבנית

רווח נקי למעצב

10

3

$100

$300 לחודש

50

20

$100

$2,000 לחודש

100

35

$100

$3,500 לחודש

500

100

$100

$10,000 לחודש

 

 
© 2014 Livecity. All rights reserved